Ieu téh mangrupa conto kaca WordPress. Anjeun bisa ngaropéa ieu kaca sarta ngeusian inpormasi ngeunaan diri pribadi atawa ngeunaan situs anjeun, sahingga nu ngalongok ieu situs mikawanoh saha jeung ti mana anjeun téh. Anjeun bisa nyieun kaca saperti kieu atawa kaca-kaca turunana saloba-lobana tur nata kabéh eusina di jero WordPress.

Advertisements